Terug

Wat bij een spoedgeval ’s avonds of in het weekend?

Buiten de kantooruren kunt u zich aanbieden op de spoedgevallendienst van het AZ St-Lucas Gent. Zo nodig zal de dermatoloog…

Buiten de kantooruren kunt u zich aanbieden op de spoedgevallendienst van het AZ St-Lucas Gent. Zo nodig zal de dermatoloog van wacht worden gecontacteerd.