Mag u zich laten vaccineren tegen COVID-19 indien u een allergie heeft?

24 maart 2021

Bent u allergisch aan bepaalde medicijnen zoals antibiotica, ontstekingsremmers,… dan is er geen enkel bezwaar tegen vaccinatie, er is geen verhoogd risico op een ernstige allergische reactie op het vaccin.

Heeft u een voedingsallergie (vb. voor noten, soja, pinda, ei, gelatine,…) of een latex-allergie of reageert u op bijen- of wespengif? Ook dan mag u zich zonder problemen laten vaccineren. De huidige vaccins bevatten noch latex, noch voedingsbestanddelen.

Ook indien u gekend bent met eczeem, astma of hooikoorts (allergie voor pollen) is er geen bezwaar tegen toediening van het vaccin.

De enige allergie die wel een bezwaar vormt voor vaccinatie is een bevestigde allergie voor het bestanddeel poly-ethyleenglycol, ook wel macrogol genoemd (deze stof zit in de vaccins van Pfizer en Moderna). Ook bij een allergie voor polysorbaat (een verbinding gebruikt in het Astra-Zeneca vaccin) wordt vaccinatie afgeraden. Heeft u een allergie voor een ander bestanddeel van de COVID-19 vaccins, overlegt u best met uw arts om de voordelen van vaccinatie tegenover de nadelen van een eventuele allergische reactie af te wegen.

Een overzicht van de inhoudsstoffen van de verschillende vaccins vindt u in de respectievelijke bijsluiters terug:

  • Bijsluiter Pfizer vaccin:

https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-product-information_nl.pdf

  • Bijsluiter Moderna vaccin:

https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/covid-19-vaccine-moderna-epar-product-information_nl.pdf

  • Bijsluiter Astra-Zeneca vaccin:

https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2021/20210129150842/anx_150842_nl.pdf

 

Bent u gekend met een contactallergie voor andere stoffen zoals formaldehyde en formaldehydeliberatoren, propyleenglycol, thiomersal? Dan kan u zich veilig laten vaccineren.

Verder dienen personen die eerder al met een ernstige allergische reactie op een vaccinatie reageerden, beter contact op te nemen met hun arts of een allergoloog om individueel te bepalen of vaccinatie veilig kan gebeuren.

Tenslotte is het belangrijk te weten dat een ernstige allergische reactie of zogenaamde anafylactische reactie bijzonder zeldzaam is na vaccinatie bij eender welk vaccin, en dus ook bij een COVID-19-vaccinatie. Elk vaccinatiecentrum beschikt over materiaal en medicatie om een eventuele allergische reactie op een adequate manier op te vangen. Sowieso wordt aangeraden om eenieder na vaccinatie minstens 15 minuten in observatie te houden op de plaats van vaccinatie.

 

Mag u zich laten vaccineren tegen COVID-19 indien u medicatie inneemt die op uw afweersysteem inwerkt?

Over het algemeen geldt dat de meeste medicijnen die uw afweer onderdrukken of moduleren geen of bijna geen verminderde immuunrespons met zich meebrengen: dit betekent dat u na correcte vaccinatie tóch goed beschermd bent tegen het coronavirus. Dit geldt voor de meeste medicijnen die binnen de dermatologie courant gebruikt worden: cortisonetabletten, anti-malariamiddelen, Dapsone, en de nieuwere biologische geneesmiddelen.

Bij een aantal medicijnen heeft men vastgesteld dat de afweerreactie die wordt opgewekt door het vaccin mogelijk toch iets minder krachtig is: het gaat hierbij om middelen zoals ciclosporine (Neoral ®), methotrexaat, mycofenolaat mofetil (Cellcept ®), de JAK-inhibitoren, en rituximab. Patiënten die deze medicatie innemen, contacteren best hun behandelende dermatoloog om de voor- en nadelen van een korte onderbreking van hun therapie tegenover elkaar af te wegen.