Gent, oktober 2017,

Geachte patiënt(e),

Vanaf 1 januari 2018 zullen mijn vestigingen worden samengevoegd en zullen de consultaties dermatologie enkel worden georganiseerd in het AZ St.-Lucas te Gent. Er wordt vanaf dan geen privé-raadpleging meer gehouden op het adres in de Gustaaf Callierlaan.


Hoewel een aantal patiënten de locatie en het kleinschalige van de privépraktijk zullen missen en het ziekenhuisgebeuren schuwen, biedt een concentratie van alle activiteiten in het AZ St.-Lucas meerdere voordelen:

 • Verhoogde beschikbaarheid van het secretariaat.
 • Betere omkadering door de vernieuwde polikliniek en aanwezigheid van verpleegkundig personeel. Hoge kwaliteitscontrole over de procedures door de accreditatie van het ziekenhuis.
 • Nabijheid van behandelingsmodaliteiten (grotere ingrepen, PUVA cabine, photodynamische therapie, lasertoestellen, sclerotherapie ed.) alsook verdere onderzoeksmogelijkheden (bv. allergietesten, verwijzing naar andere disciplines). 
 • Door het werken in maatschapsverband met een hecht team van 6 dermatologen, is overleg heel laagdrempelig mogelijk en is er meer continuïteit in de zorg bij meer dringende problemen of afwezigheid van een arts. Bij planbare consultaties, blijft uiteraard de vrije artsenkeuze en kan u verder door mij worden opgevolgd.
 • Het elektronisch dossier maakt raadplegen en delen van informatie gemakkelijker maar ook de communicatie met de huisarts verloopt sneller. De papieren dossiers uit de privépraktijk worden elektronisch gemigreerd en zullen consulteerbaar blijven.


Praktisch:

 • Consultatiemomenten vanaf januari 2018 zijn er dagelijks van dinsdag tot vrijdag. Naschoolse mogelijkheden op dinsdag en donderdag 16-18h.
 • Vastleggen van een afspraak kan voortaan enkel telefonisch op 09/224.64.26 (secretariaat huidziekten AZ St.-Lucas) maar wel elke weekdag tijdens de kantooruren.
 • Op de dag van de consultatie een kwartier eerder inschrijven aan de centrale balie in straat 60.
 • Betaalmogelijkheden: de consultaties en behandelingen vergoed door het RIZIV, worden gefactureerd via de centrale inning van het AZ St.-Lucas. Niet-terugbetaalde behandelingen (vnl. lasersupplementen) worden de dag zelf afgerekend, bij voorkeur via Bancontact.
 • Bereikbaarheid:
  • Adres: AZ St.-Lucas, Groenebriel 1, 9000 Gent
  • Talrijke mogelijkheden met het openbaar vervoer
  • Te voet / met de fiets: stadsingang via St.-Vincentiusplein
  • Met de auto: grote parkeertoren op het terrein, best te bereiken via de Blaisantvest (GPS adres Vogelenzangpark). Kleinere ingang langs Groenebriel.


Om de overgang in de komende maanden zo vlot mogelijk te laten verlopen, zal een tijdelijke patiëntenstop worden ingevoerd voor nieuwe aanmeldingen.


Alle patiënten die reeds een afspraak hadden ingepland in 2018 in de praktijk van de Gustaaf Callierlaan, zullen worden gecontacteerd met een voorstel tot overplaatsen naar het AZ St.-Lucas. Patiënten mogen uiteraard ook zelf rechtstreeks contact nemen met het secretariaat huidziekten AZ St.-Lucas op het nummer 09/224.64.26 voor het nemen van een vervolgafspraak.


Patiënten die uitdrukkelijk niet wensen dat hun dossier wordt gemigreerd naar het elektronisch patiëntendossier van het AZ St.-Lucas, gelieve dit (schriftelijk of telefonisch) kenbaar te maken vòòr december 2017.


Patiënten die in de toekomst eventueel liever een andere dermatoloog raadplegen, kunnen een dossieroverdracht aanvragen via het oude secretariaat (09/223.51.52) tot eind december en via het nieuwe secretariaat (09/224.64.26) vanaf januari 2018.


Ik durf te hopen op uw begrip en mocht het nodig zijn, help ik u graag in de toekomst op het nieuwe adres,


Met vriendelijke groeten,

Dokter Stefanie Pescod

dermatoloog


AZ St.-Lucas

poli dermatologie str 53

Groenebriel 1

9000 Gent

09/224.64.26